Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών (Κανονισμός 2016/679 γνωστός ως GDPR) που τίθεται σε εφαρμογή στις 25/5/2018, για να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε τα Newsletters της εταιρείας NOTICE CONTENT & SERVICES (Newsletter FnB DAILY) θα πρέπει να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο

Η εταιρεία NOTICE CONTENT & SERVICES θα χρησιμοποιεί το e-mail σας για να σας στέλνει τα Newsletter της όπως το FnB DAILY και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό δημιουργήσει στο μέλλον.